Venusi Venus symbol (fixed width).svg
Venus-real color.jpg
Përshkrimi Vlera
Largësia nga Dielli 67,266,900 milje
Shpejtësia orbitale 21.77 milje/sek
Periudha orbitale 224.68 ditë
Periudha e rrotullimit 243.01 ditë
Anim - Pjerrtësi 177°
Diametri ekuatorial 7,521 milje
Madhësia (Toka=1) 0.815
Graviteti (Toka=1) 0.903
Shpejtësia e largimit 6.4 milje/sek
Temperatura e sipërfaqes 882° F
Kjo stampë i takon artikullit Venera