Ky përdorues, anëtar i panelit Faqja kryesore, ndihmon Wikipedian duke përditësuar përmbajtjen e faqes kryesore.