sl-4 Uporabnik govori slovenščino skoraj enako dobro kakor prvi jezik.