sq-3 Ky përdorues mund të kumtojë në një nivel të lartëshqipes.