Stema e Ukrainës (ukrainishtja: Державний Герб України) ishte adoptuar nga 19 shkurt të vitit 1992, stema e vogël ishte dizajnuar nga Andriy Grechylo. Gjatë kohës sovjetike 1919-1991, simboli i shtetit ishte ne përputhje me RSFS të Rusisë dhe me BRSS-në - një çekiç dhe me një drapër.

Stema e Ukrainës