Strategjia ushtarake është një grup idesh të zbatuara nga organizatat ushtarake për të ndjekur qëllimet e dëshiruara strategjike. Me prejardhje nga fjala greke strategos, termi strategji, kur u përdor për herë të parë gjatë shekullit të 18-të, u pa në kuptimin e tij të ngushtë si "arti i gjeneralit" ose "arti i rregullimit" të trupave. dhe merret me planifikimin dhe zhvillimin e fushatave, lëvizjen dhe disponimin e forcave dhe mashtrimin e armikut.

Koncepti i strategjisë.

Babai i studimeve strategjike moderne perëndimore, Carl von Clausewitz (1780–1831), e përkufizoi strategjinë ushtarake si "përdorimin e betejave për të fituar fundin e luftës". Përkufizimi i B. H. Liddell Hart vuri më pak theks te betejat, duke përcaktuar strategjinë si "artin e shpërndarjes dhe aplikimit të mjeteve ushtarake për të përmbushur qëllimet e politikës". Prandaj, të dyja i dhanë përparësi synimeve politike mbi qëllimet ushtarake.

Sun Tzu (544–496 pes) shpesh konsiderohet si babai i strategjisë ushtarake lindore dhe ndikoi shumë në taktikat historike dhe moderne të luftës kineze, japoneze, koreane dhe vietnameze. Arti i Luftës nga Sun Tzu u rrit në popullaritet dhe pa përdorim praktik edhe në shoqërinë perëndimore. Ai vazhdon të ndikojë në shumë përpjekje konkurruese në Azi, Evropë dhe Amerikë, duke përfshirë kulturën, politikën dhe biznesin, si dhe luftën moderne. Strategjia ushtarake lindore ndryshon nga ajo perëndimore duke u fokusuar më shumë në luftën asimetrike dhe mashtrimin. Arthashastra e Chanakya ka qenë një përmbledhje e rëndësishme strategjike dhe politike në historinë indiane dhe aziatike gjithashtu.

Strategjia ndryshon nga operacionet dhe taktikat, pasi strategjia i referohet përdorimit të të gjitha kapaciteteve ushtarake të një kombi përmes planifikimit, zhvillimit dhe prokurimit të nivelit të lartë dhe afatgjatë, për të garantuar sigurinë ose fitoren. Operacionet dhe Taktikat janë arti i organizimit të forcave në ose pranë fushëbetejës për të siguruar objektiva si pjesë e strategjisë më të gjerë ushtarake.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto