Stuktura e jane te ndrzshme ndryshme ne te gjitha aspektet.Ne ndertesa, ne trupin tone ,Qeliza etj.