Surja Al Imran

kaptina e 3 e Kur'anit
(Përcjellë nga Suretu Ali Imran)

Për t'a lexuar tërë Suren shih Wikibooks:Surja Al Imran

Sureja Al Imran (arab. آل عمران‎, Sūratu Āli 'Imrān, "Familja e Imranit") është surja e tretë e radhitur në Kur'an, dhe ka 200 ajete. Është pjesë e sureve Medinase dhe merr emrin nga familja e Imranit, që përmendet në ajetin e 33.

PërbërjaRedakto

Imrani në Islam çmohet si i ati i Merjemes, kjo sure i kushtohet familjes së tij të përbërë nga vetë Imrani, Hannah, Merjemja dhe Isai.

Fillimi i ajetit të parëRedakto

Së bashku me Suretu el-Bekare, Suretu el-Ankebutë, Suretu er-Rrum (30), Suretu Llokman (31), Suretu es-Sexhde (32) janë sure Kur'anore që fillojnë ajetin e parë vetem me tri shkronja الم, (Elif Lam Mim) kuptimi i saktë i të cilave nuk dihet por që komentuesit e shumtë të Kur'anit japin mendime të ndryshme ose të ngjashme.

Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë: