Surja el-Bekare

(Përcjellë nga Suretu el-Bekare)
Për t'a lexuar tërë Suren shih Wikibooks:Surja el-Bekare

Suretu El Bekare është surja e dytë e radhitur në Kur'an. Pesë ajetet e para të kësaj sureje jan të ndara në faqen e dytë të Kur'anit dhe kanë vlerë të madhe kështu që shumë mysliman i mësojnë këto ajete përmendësh dhe i përdorin gjatë faljes së namazit ose gjatë bërjes së lutjeve tjera.

Përbërja

Redakto

Suretu El Bekare përbëhet nga gjithsej 286 (dyqind e tetëdhjetë e gjashtë) ajete Kur'anore duke mos e përfshirë dhe ajetin Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit !.

Elif Lam Mim (الم)

Redakto

Surja el-Bekare (2), Suretu Ali Imran (3), Suretu El Ankebutë (29), Suretu Er Rrum (30), Suretu Llukman (31), Suretu Es Sexhde (32) janë sure Kur'anore që fillojnë ajetin e parë vetëm me tri shkronja الم, (Elif Lam Mim) kuptimi i sakt i të cilave nuk dihet por që komentuesit e shumtë të Kur'anit japin medime të ndryshme ose të ngjashme.

Komente

Redakto
Ajeti 282 shtjellon qartazi elemente të rëndësishme të ekonomisë dhe etikës ekonomike.

Tjera të dhëna

Redakto
 
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
 
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Burimet

Redakto