Ligjërimi ose të folurit është kumtimi i informacioneve me anë të fjalëve të renditura sipas rregullave gramatikore të gjuhës së caktuar. Në raport me gjuhën të folurit është formë e realizimit të saj. Sipas pedagogut dhe psikologut Jean Piaget (1896 - 1980) dy llojet kryesore të të folurit janë:

  1. Të folurit e automatizuar, dhe
  2. Të folurit egocentrik. [1]

Shih edhe

Redakto

Referimet

Redakto
  1. ^ Pajazit Nushi: Leksikon i Psikologjisë. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2014, fq. 249.