Tai apo Tainjerzit, Tainezët (int. Thai)- popull me rejardhje paleo mongole (mongolë të lashtë) që jetojnë kryesisht prapa Indis në jug të Kinës. Ky popull paraqitet në disa ermra, kështu në Birmania përdoret apo është një fis i këtij opulli i quajtur shan (int. Shan), në Tajlandë quhen tai (Thai), në Laos dhe në veri e jug të Tajlandës lao (Lao) .

Valle e tainezëve

Anëtarët e kësaj popullsie kryesisht merren me mbjelljen e orizit, mbajtjen e kafshëve dhe një pjesë e tyre janë zanatli.