Teksti

objekt që mund të "lexohet" nga lexuesi; rezultat i shkrimit

teorinë e letërsisë, teksti është çdo objekt që mund të "lexohet", qoftë ky objekt një vepër letrare, një shenjë rruge, një rregullim ndërtesash në një bllok të qytetit, apo stile veshjesh. Është një grup koherent shenjash që transmeton një lloj mesazhi informues. Ky grup shenjash konsiderohet më shumë për sa i përket përmbajtjes së mesazhit informativ, sesa për sa i përket formës fizike ose mediumit në të cilin ai përfaqësohet.

The Nature of Gothic nga John Ruskin (faqja e parë e tekstit, me kufi të zbukuruar).

Brenda fushës së kritikës letrare, "teksti" i referohet gjithashtu përmbajtjes origjinale të informacionit të një shkrimi të caktuar; dmth, "teksti" i një vepre është ajo renditje simbolike primare e shkronjave siç janë kompozuar fillimisht, përveç ndryshimeve të mëvonshme, përkeqësimeve, komenteve, përkthimeve, paratekstit etj. Prandaj, kur kritika letrare ka të bëjë me përcaktimin e një "teksti ", ka të bëjë me dallimin e përmbajtjes origjinale të informacionit nga çdo gjë që i është shtuar ose zbritur asaj përmbajtje siç shfaqet në një dokument tekstual të caktuar (d.m.th., një paraqitje fizike e tekstit).

Meqenëse historia e të shkruarit i paraprin konceptit të "teksit", shumica e teksteve nuk janë shkruar me këtë koncept në mendje. Shumica e veprave të shkruara përfshihen në një gamë të ngushtë të llojeve të përshkruara nga teoria e tekstit. Koncepti i "teksit" bëhet i rëndësishëm nëse dhe kur një "mesazh koherent i shkruar përfundon dhe duhet t'i referohet pavarësisht nga rrethanat në të cilat është krijuar."

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto