Teqeja

Teqeja (Teqja, nga turqishtja osmane: تكيه) ose dergjahu (persisht: درگاه dargâh) është institucion islam ku mblidhen, jetojnë dhe i kryejnë ceremonitë fetare, dervishët ose sufinjët.

Teqeja e Sari Salltëkut në Krujë
Teqeja në burimin e lumit Buna, në Bllagaj afër Mostarit (Bosnje dhe Hercegovinë)

Mund të thuhet se më afër nocionit dhe përcaktimit të shprehjes për teqenë është nëse themi se ajo është shtëpi, banesë ose institucion i posaçëm islam, përkatësisht ndërtesa ku dervishët, nën udhëheqjen e shehut, kryejnë ceremonitë spirituale me qëllim që ta forcojnë shpirtin drejt njohjes intuitive të Allahut, gjë që është në frymën e tesavufit. Në burime të ndryshme ballkanike mund të hasen edhe përkufizime të njëanshme e joreale, si psh. "Teqeja është manastir i dervishëve" ose "kishëz turke" gjë që nuk është adekuate.

Me aq sa dihet deri më tani, teqeja e parë e ndërtuar në trojet shqiptare është teqeja e ndërtuar në malin e Krujës, e njohur ndryshe edhe si Teqeja e Sari Salltëkut.

Shih edhe Redakto