Toka jonë dramë në katër akte, 2 dekore me autor Kolë Jakova. Botuar në Prishtinë në vitin 1968 nga "Rilindja". Libri ka 73 faqe.