Toka shqiptare libër publicistikë me Autor Abdullah Zeneli.