1 nëntor 1993, hyri në fuqi Traktati i Mastrichtit, duke krijuar zyrtarisht Bashkimin Europian. Traktati ishte hartuar në v. 1991, në takimin e delegatëve të Komunitetit Europian, në MastrichtHolandës dhe firmosur në v. 1992. Marrëveshja synonte krijimin e Parlamentit Europian, e Bankës Qëndrore Evropiane, përdorimin e një monedhe të përbashkët dhe unifikimin e politikës së jashtme dhe sigurisë.

Lexo më tepër Redakto

  • Musaraj, Arta (janar 2023). "The Maastricht Treaty and the accession of the Western Balkans. Reflections at its 30th anniversary over the coherence in the EU integration processes" (PDF). Academicus International Scientific Journal (në anglisht) (27): 92-102. doi:10.7336/academicus.2023.27.06. eISSN 2309-1088. ISSN 2079-3715.