Velagoshti

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Beratit