Vokopola (Tërpan)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Beratit (Poliçan)