Firmosja e marrëveshjes së bashkëpunimitRedakto

  • 15.02.2019 @ Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Rr. “Aleksandër Moisiu”,nr.77, 1012,Tiranë, Shqipëri. Vendodhja në OpenStreetMap: https://osm.org/go/xexS8z0hp?m=

Edit-a-thonsRedakto

  • aktiviteti nr.1: 15.02.2019, ora 14:00 @ Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Rr. “Aleksandër Moisiu”,nr.77, 1012,Tiranë, Shqipëri. Vendodhja në OpenStreetMap: https://osm.org/go/xexS8z0hp?m=
  • aktiviteti nr.2: 19.03.2019, ora 18:30 @ Open Labs hackerspace, Rruga Pjetër Budi Nr.67, k.p 1000 Tiranë, Shqipëri). Vendodhja në OpenStreetMap: https://osm.org/go/xexSkuSU6?m=
  • aktiviteti nr.3: 28.03.2019, ora 18:30 @ Open Labs hackerspace, Rruga Pjetër Budi Nr.67, k.p 1000 Tiranë, Shqipëri). Vendodhja në OpenStreetMap: https://osm.org/go/xexSkuSU6?m=
  • aktiviteti nr.4: 24.04.2019, ora 18:30 @ Open Labs hackerspace, Rruga Pjetër Budi Nr.67, k.p 1000 Tiranë, Shqipëri). Vendodhja në OpenStreetMap: https://osm.org/go/xexSkuSU6?m=
  • aktiviteti nr.5: 04.05.2019, ora 11:00 @ Open Labs hackerspace, Rruga Pjetër Budi Nr.67, k.p 1000 Tiranë, Shqipëri). Vendodhja në OpenStreetMap: https://osm.org/go/xexSkuSU6?m=
  • aktiviteti nr.5: Do shtohen të dhënat në vijim
  • aktiviteti nr.5: Do shtohen të dhënat në vijim

Axhenda e plotë do shtohet së shpejti këtu me të gjitha aktivitetet që do organizohen dhe si mund të përfshihesh.

Mbyllja e fazës së parë të projektitRedakto

  • Data dhe vendi do shtohen së shpejti


Kodi i sjelljes në aktiviteteRedakto

Para se të marrësh pjesë në një nga aktivitet e mësipërme të lutem lexo kodin e sjelles: https://www.mediawiki.org/wiki/Code_of_Conduct.