WCUGA editathons me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë/Qyteti

Open Labs Hackerspace, Tiranë.
Adresa në hartë ndodhet këtu.