Operator: yona bendelac

Automatik apo i shoqëruar: shoqëruar

Gjuhë programimi: python (pywikipedia)

Përmbledhja e përdorimit Fix interwiki conflicts which the python interwiki bot and add interwiki for new article in hebrew wikipedia.

Periudha e redaktimit (p.sh. gjithnjë, përditë, njëherë,...): daily

Ritmi i redaktimeve: not more that 3 in minute.

Ka titullin? (Po/Jo):Yes in 18+ wikipedias

Hollësitë e përdorimit:Fix interwiki conflicts which the python interwiki bot and add interwiki for new article in hebrew wikipedia.


Diskutimi Redakto

  • Please make about 30 edits so we can see how the bot runs. Thanks.   eagleal 

Votimi Redakto