Georgetown është kryeqyteti i Guajanës me 239.227 banor në qytet edhe 354.964 banor në grumbullim.