Yzberishti është një lagje në njësinë administrative "Tirana 6" në Bashkinë e Tiranës.