Zulu ishte një fis në kohët e mëparshme . Udhëheqës ishte Shaka Zulu .