Anatema - Film i realizuar në vitin 2006 nga Produksioni i "AS filmproduction" dhe QKK- Qendra Kinematografike e Kosovës. Kohëzgjatja: 115 minuta

Doug Barron në mes dhe Lumnie Muçaj (djathtas)

Rolet kryesore

Redakto