Antidoti (greq.αντίδοτο, andídoto - ajo që jipet kundër), kundërhelmi (nga greq. antitoksina) ose antiserumi (vetëm gjatë përdorimit parenteral) është një substancë që përdoret kundër helmeve, medikamenteve ose substancave tjera, që ndikojnë në organizëm.

Principi i veprimit të antidotit

Redakto
  • Zvogëlon aftësinë helmuese (toksicitetin) të një substance
  • Lidh një substancë në vete
  • Bënë shndërrimin e një substancë në një më pak helmuese
  • Shtyn një substancë nga vendi i veprimit të saj (antagonizëm, pengim kompetetiv)
  • Shpejton metabolizmin e një substance
  • Shpejton largimin nga trupi të një substance

Një kundërhelm mund të disponoj mbi një apo më tepër nga këto aftësi dhe kështu mund të zvogëloj apo tërësisht të largoj rrezikun për organizmin.