Artisti

Artisti është një person që është i angazhuar në art.

Artisti

Kosovë dhe Shqipëri është më së shumti sinonim për aktorin.