Bar - Vjen nga fjala pothuajse-indo-evropiane *bhoro- (nxjerrje, pasojë, fryt) me rrënjë fjalën para-indo-evropiane *bher-1 me kuptimin mbart, sjell, bie.

Nga e njëjta rrënjë rrjedhin edhe fjalët e tjera shqipe bark, bie, mbaj, mbart, beronjë, ber, vdjerr, nxjerr, dëboj, zboj, dëborë, borë, mbarë.

Po nga e njëjta rrënjë pothuajse-i.e. rrjedh edhe fjala suedeze barn (fëmijë).

Shpjegimi : Fjalori i Pokorny't, Bartebly, Alvin Ekmekçiu.