Bibla hebraike

grupi kryesor i shkrimeve të lashta hebraike
(Përcjellë nga Bibla Hebraike)

Bibla hebraike, Tanaku apo Miqra (Hebraisht: תָּנָ״ךְ,‎ Tānāḵh) është koleksioni kanonik i shkrimeve të shenjta hebraike, duke përfshirë Teuratin, Nevi'imin dhe Ketuvimin. Degë të ndryshme të judaizmit dhe samaritanizmit kanë mbajtur versione të ndryshme të kanunit, duke përfshirë tekstin e Septuagintës së shekullit të 3-të të përdorur nga Judaizmi i Tempullit të Dytë, gjuhën siriane Peshitta, Torahun samaritan, rrotullat e Detit të Vdekur dhe së fundmi Masoretiken mesjetare të shekullit të 10-të. teksti i krijuar nga masoretët i përdorur aktualisht në Judaizmin Rabinik modern. Termat "Bibël Hebraike" ose "Kanun Hebraik" shpesh ngatërrohen me tekstin masoretik, megjithatë, ky është një version mesjetar dhe një nga disa tekste të konsideruara autoritare nga lloje të ndryshme të judaizmit gjatë historisë. Teksti masoretik modern është kryesisht në hebraisht biblik, me disa pasazhe në aramaisht biblik (në librat e Danielit dhe Ezdras, dhe vargu Jeremia 10:11).

Set rrotullash që përfshin të gjithë Tanakun.

Forma autoritative e Biblës moderne hebraike e përdorur në Judaizmin Rabinik është Teksti Masoretik (shekulli 7-10 i e.s.), i cili përbëhet nga 24 libra, të ndarë në pesuqim (vargje). Përmbajtja e tekstit masoretik mesjetar është e ngjashme, por jo identike, me ato të Testamentit të Vjetër Protestant, në të cilin materiali është i ndarë në 39 libra dhe i renditur në një mënyrë tjetër. Kjo është për shkak se teksti tiberian-masoretik është konsideruar si teksti "origjinal" hebraik në të gjithë Evropën që nga Rilindja, duke përfshirë edhe brenda kishës katolike. Studiuesit brenda kishës katolike filluan t'i trajtojnë këto libra ndryshe për shkak të këtij keqkuptimi të tekstit masoretik, dhe Martin Luther e çoi këtë kuptim edhe më tej për shkak të ndikimit Ad Fontes të Humanizmit. Luteri nuk e dinte që masoretiku ishte një interpretim modern kur e përdori atë për të justifikuar heqjen e 7 librave nga Dhiata e Vjetër e Krishterë. Biblat e lashta të krishtera të përdorura aktualisht nga kishat katolike dhe ortodokse bazohen në Septuagintën, e cila u konsiderua kanoni autoritar i shkrimeve të shenjta nga Judaizmi i Tempullit të Dytë i praktikuar nga të krishterët e shekullit të 1-të.

Përveç Tekstit Masoretik, studiuesit modernë që kërkojnë të kuptojnë historinë e Biblës Hebraike përdorin një sërë burimesh. Këto përfshijnë Septuagintën, përkthimin Peshitta në gjuhën siriane, Pentateukun Samaritan, koleksionin e Rrotullave të Detit të Vdekur dhe citate nga dorëshkrimet rabinike. Këto burime mund të jenë më të vjetra se Teksti Masoretik në disa raste dhe shpesh ndryshojnë nga ai. Këto dallime kanë krijuar teorinë se një tekst tjetër, një Urtekst i Biblës Hebraike, ka ekzistuar dikur dhe është burimi i versioneve që ekzistojnë sot. Megjithatë, një Urtekst i tillë nuk është gjetur kurrë dhe diskutohet se cili nga tre versionet e njohura zakonisht (Septuagint, Masoretic Text, Samaritan Pentateuch) është më i afërt me Urtekstin.[1]

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto
  1. ^ "Hebrew Bible", Wikipedia (në anglisht), 2023-01-15, marrë më 2023-01-21