Big Brother Albania
 
Sezoni 1 (2008)

Big Brother 1 (Albania) është sezoni i parë në Shqipëri.

Ai filloi me 23 Shkurt 2008, me 14 pjesëmarrës.

Qëndrimi do të jetë 100 ditë dhe fituesi do të marri një cmim prej €50,000.

Big Brother 1 (Albania) transmetohet 24 orë nga platforma Digit-Alb si dhe Digitalb Mobile. Shfaqja e eleminimeve bëhet cdo të shtunë në orën 21.00 në Top Channel si dhe përmbledhja prej 30 minuta e gjithë ditës.

Prezantuese është Arbana Osmani.

Tabela e NominimeveRedakto

Java 1 Java 2 Java 3 Java 4 Java 5 Java 6 Java 7 Java 8 Java 9 Java 10 Java 11 Java 12 Java 13
Final
Arbër Ervis
Romina
Romina
Juna
Romina
Ervis
Romina
Ervis
Romina
Ina
Olsi
Shkëlqim
Olsi Ervis
Ingrid
Leonard
Ervis
Astrit
Ina
Romina
Besarta
Arbër
Shkëlqim
Mardiola
Julinda
Astrit Arbër
Ingrid
Arbër
Julinda
Romina
Ina
Ina
Ervis
Ina
Pol
Ilda
Mardiola
Najada Ina
Juna
Juna
Pol
Leonard
Besarta
Besarta
Pol
Besarta
Pol
Julinda
Besarta
Pol Leonard
Najada
Leonard
Romina
Leonard
Romina
Romina
Astrit
Romina
Astrit
Mardiola
Olsi
Besarta Astrit
Najada
Astrit
Ina
Astrit
Ina
Romina
Najada
Romina
Najada
Romina
Najada
Romina Ingrid
Juna
Leonard
Arbër
Arbër
Besarta
Ina
Besarta
Arbër
Julinda
Julinda
Besarta
Shkëlqim Ingrid
Leonard
Leonard
Juna
Leonard
Romina
Romina
Arbër
Romina
Arbër
Mardiola
Olsi
Julinda Romina
Shkëlqim
Romina
Shkëlqim
Romina
Astrit
Romina
Najada
Romina
Najada
Mardiola
Romina
Eleminuar
(Dita 64)
Ilda Nuk ishte
në shtëpi
Kishte
imunitet
Mardiola
Olsi
Larguar
(Dita 54)
Mardiola Nuk ishte
në shtëpi
Kishte
imunitet
Julinda
Besarta
Përjashtuar
(Dita 54)
Ina Ingrid
Najada
Leonard
Astrit
Romina
Leonard
Romina
Astrit
Romina
Astrit
Eleminuar
(Dita 50)
Ervis Arbër
Ingrid
Arbër
Juna
Romina
Astrit
Romina
Besarta
Eleminuar
(Dita 43)
Leonard Pol
Shkëlqim
Ina
Shkëlqim
Ina
Pol
Eleminuar
(Dita 36)
Juna Romina
Shkëlqim
Shkëlqim
Romina
Eleminuar
(Dita 29)
Ingrid Romina
Shkëlqim
Eleminuar
(Dita 15)
Nominuar për
të dalë
Ingrid,
Romina,
Shkëlqim
Juna,
Leonard,
Romina
Astrit,
Ina,
Leonard,
Romina
Astrit,
Besarta,
Ervis,
Ina,
Najada,
Romina
Arbërt,
Astritt,
Inat,
Najadat,
Polt,
Romina
Julinda,
Mardiola,
Olsi
Larguar Askush Ilda
Përjashtuar Mardiola
Eleminuar Ingrid
Pak vota për
të shpëtuar
Juna
Pak vota për
të shpëtuar
Leonard
Pak vota për
të shpëtuar
Ervis
Pak vota për
të shpëtuar
Ina
Pak vota për
të shpëtuar
Julinda
Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të shpëtuar

Pak vota për
të fituar

Pak vota për
të fituar

Pak vota për
të fituar

Fitues