Boja është një gel, sol ose tretësirë që përmban të paktën një ngjyrues, të tillë si një ngjyrë ose pigment, dhe përdoret për të ngjyrosur një sipërfaqe për të prodhuar një imazh, tekst ose dizajn. Boja përdoret për të vizatuar ose shkruar me laps, furçë, stilolaps kallami ose pendë. Bojërat më të trasha, në formë paste, përdoren gjerësisht në shtypjen e shkronjave dhe shtypjen litografike.

Shishet e bojës nga Gjermania

Boja mund të jetë një medium kompleks, i përbërë nga tretës, pigmente, ngjyra, rrëshira, lubrifikantë, tretës, surfaktantë, grimca, fluoreshente dhe materiale të tjera. Përbërësit e bojërave shërbejnë për shumë qëllime; bartësi i bojës, ngjyruesit dhe aditivët e tjerë ndikojnë në rrjedhën dhe trashësinë e bojës dhe pamjen e saj të thatë.