Gjatë Luftës Nacional-çlirimtare të popujve të Jugosllavisë, që nga viti 1941 e deri në vitin 1945, në kuadër të ushtrisë nacional çlirimtare të Jugosllavisë në zonën e Sanxhakut, janë themeluar tri brigada. Secila prej tyre u quajt edhe me emërtimin Brigada e Sanxhakut.

Që të tri brigadat mbajtën edhe emërtimin "sulmuese" prej të cilave vetëm Brigada e Tretë Sulmuese e Sanxhakut u shpall Brigadë Proletare, dhe në vitin 1958 u dekorua me urdhrin e heroit kombëtar.

Brigadat e Sanxhakut  Redakto

Titulli Data e formimit  Vendi i formimit  Medalje
Brigada e Tretë Sulmuese e Sanxhakut 5 qershor 1942. Foça ONH, ONO, dhe OBJ
Brigada e Katërt Sulmuese e Sanxhakut  1 dhjetor 1943. Plevlë OZN dhe OBJ
Brigada e Pestë Sulmuese e Sanxhakut 21 gusht 1944. Zhira, Priboj OZN

Shih edhe Redakto