Doku është një vend i posaçëm në një port për ngarkimin e shkarkimin e anijeve ose për ndreqjen e tyre.