Ebu Ejub el-Ensari ishte nga fisi benu Najjar dhe ishte një shok i ngjeshtë i profetit. Ebu Ejubi ishte prej ensarve të historisë së hershme myslimane apo ata që e mbështeten Muhamedi pas hixhretit.