Fillime të stilistikës e të letërsisë së përgjithshëme

Fillime të stilistikës e të letërsisë së përgjithshëme libër me autorë Aleksandër Xhuvani dhe Kostaq Cipo. Redaktor Sabri Hamiti. Botuar në Prishtinë nga "Rilindja" në vitin 1982. Libri ka 228 faqe.