Hape menynë kryesore

François Joseph Chabas (2 janar 1817 – 17 maj 1882) ishte egjiptolog francezë.

Ai studioi në Chalon dhe u bë tregtar i verës. Ai mësoi latinisht, greqisht dhe gjuhë tjerë. I interesuar në antropologji, ai filloi të studioj gjuhët e lashtë egjiptiane.[1] Chabas ishte një anëtar i disa shoqërive të mësuar dhe më vonë president i departamentit të Saône-et-Loire.[2]

Midis 1876 dhe 1880, Chabas redaktoi revistën L'Égyptologie.[2] Veprat e tij kanë kontribuar shumë për të sqaruar historinë e pushtimit dhe të neveritjes së HyksosEgjipt.[3][4]


Chabas u emërua si anëtar i huaj i Akademisë Mbretërore Holandeze i Arteve dhe Shkencave në vitin 1865.[5]

WorksRedakto

  • Le plus ancien livre du monde, étude sur le papyrus Prisse, (1858) – libri më i vjetër në botë, studim i Prisse Papyrus.[6]
  • Mélanges égyptologiques (3 Ser. in 4 Vols. Paris: Châlon, 1862–1873) – përzierje egjiptologjisë.
  • Voyage d'un Egyptien en Syrie, en Phénicie, en Palestine au quatorzième siècle avant notre ère (Paris 1866) – Udhëtim i një Egjiptianit në Siri, Fenikasit, Palestina në shekullin e 14-të para erës sonë.
  • Les pasteurs en Egypte (Amsterdam 1868) – Pastorët në Egjipt (në referencë të Hyksos).[7]
  • Étude sur l'antiquité historique d'après les sources égyptiennes et les monuments réputés préhistoriques (Amsterdam 1872) – Studim i historisë së lashtë sipas burimeve egjiptiane dhe monumenteve parahistorike.
  • Recherches pour servir à l'histoire de la XIXème dynastie et spécialment à celle des temps de l'Exode (Amsterdam 1873) – Hulumtim sa i përket historisë së dinastisë së 19-të dhe sidomos kohës së Eksodit.
  • Recherches sur les poids, mesures et monnaies des anciens Égyptiens, (1876) – Hulumtim i peshave, matjeve dhe monnedhave të Egjiptit të lashtë.[8]

ReferencatRedakto