Fushë-Lumi

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Kukësit