Gjatësia e valës së një sinusoidi, λ mund të matet në mes çdo dy pikave me fazë të njëjtë, të tilla si midis dy kreshtave të njëpasnjëshme, ose midis dy pikave ku funksioni pret boshtin e abshisave, siç është paraqitur në figurë.

fizikë, 'gjatësia e valës' e një vale sinusoidale është perioda hapësinor e valës - distanca mbi të cilën forma e valës përsëritet.[1]

Zakonisht kjo përcaktohet duke konsideruar largësinë midis dy pikave të njëpasnjëshme përkatëse në fazë të njëjtë, të tilla si kreshta, pikprerja me boshtin e abshisave, ajo është një karakteristikë si e valëve propaguese ashtu edhe e atyre stacionare, si dhe e modeleve të valëve të tjera hapësinore.[2][3]

Gjatësia e valës jepet zakonisht nga shkronja greke lambda (λ). Koncepti aplikohet edhe në rate kur vala periodike ka formë jo-sinusoidal.[1][4]

Termi gjatësia e valës përdoret gjithashtu edhe në valët e moduluara, si për zarfin sinusoidal të valëve të moduluar apo valëve të formuara nga interferenca e disa valëve sinusoidale.[5]

Po të marrim parasysh se një valë sinusoidale lëviz me një shpejtësi të caktuar, gjatësia e valës është në proporcion të zhdrejtë me frekuencën : valët me frekuenca më të larta kanë gjatësi më të shkurtër, dhe valët me frekuencave të ulta kanë gjatësi më të gjatë.[6]

Si shembuj të fenomeneve valore kemi valët e zërit, dritën, dhe valët ujore. Një valë zëri është një ndryshim periodik në shtypjen e ajrit, ndërsa tek drita dhe në valë elektromagnetike të tjera kemi oshilime të intensitetit të fushës elektrike dhe fushës magnetike. Valët e ujit janë variacionet periodike në lartësinë e një trupi ujor (psh: një pellg). Në vibrimet e laticës në një kristal, distancat atomike ndryshojnë në mënyrë periodike si në pozicioni e laticës ashtu edhe në kohë.

Gjatësia e valës është një matje e distancës në mes përsëritjes së dy tipareve unike tv valës, si për shembull midis dy kreshatve, ajo nuk mat se larg një thërrmijë lëviz. Për shembull, në valët ujore në thellësi një grimcë lëviz në një rreth me diametër të njëjtë si lartësia e valës, gjë që është e palidhur me gjatësinë e valës.[7]

ReferimeRedakto

  1. ^ a b Hecht, Eugene (1987). Optics (bot. 2nd)). Addison Wesley. ff. 15–16.  0-201-11609-X.
  2. ^ Raymond A. Serway, John W. Jewett. Principles of physics (bot. 4th)). Cengage Learning. ff. 404, 440.  053449143X.
  3. ^ A. A. Sonin (1995). The surface physics of liquid crystals. Taylor & Francis. f. 17.  2881249957.
  4. ^ Brian Hilton Flowers (2000). "§21.2 Periodic functions". An introduction to numerical methods in C++ (bot. 2nd)). Cambridge University Press. f. 473.  0198506937.
  5. ^ Keqian Zhang and Dejie Li (2007). Electromagnetic Theory for Microwaves and Optoelectronics. Springer,. f. 533.  9783540742951.Mirëmbajtje CS1: pikësim shtesë (link)
  6. ^ Theo Koupelis and Karl F. Kuhn (2007). In Quest of the Universe. Jones & Bartlett Publishers.  0763743879.
  7. ^ Paul R Pinet (2008). Invitation to Oceanography (bot. 5th)). Jones & Bartlett Publishers. f. 237.  0763759937.

Lidhje të jashtmeRedakto