Gjinia femërore është një gjini ndër dy gjinitë në gjuhën shqipe (mashkullore dhe femërore). Gjinia femërore i ka mbaresat "a" dhe "ja". Gjinia femërore zakonisht përdoren për rrëfimin e femrave (per emra). Lakimi i gjinisë femërore mund të përdoret edhe për objekt, kafshë etj.