Heterotrofë

Redakto

Heterotrofë quhen organizmat që e marrin ushqimin të gatshëm,(kafshët,njerëzit) gookaa