Hoxhë ose Imam është predikues fetar i fesë islame.