Ikameti

Ikameti (Arabisht: إقامة iqama) i referohet thirrjes së dytë, kjo thirrje jepet para se të filloj namazi. Krahasuar me ezanin, ikameti jepet më shpejt. Ikametin ndryshon nga thirrja e parë për namaz, ezanin vetëm në një vend (e linjës 6, më poshtë):

Recitimi Arabisht Transliterimi Përkthimi
1x الله أكبر الله أكبر allāhu ʾakbar, allāhu ʾakbar Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi,
1x أشهد أن لا إله إلا الله ashhadu ʾan lā ilāha ʾillā-llāh Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut,
1x أشهد أن محمدًا رسول الله ashhadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh Dëshmoj se Muhammedi është i dërguari i Allahut,
1x حي على الصلاة ḥayya ʿala -ṣ-ṣalāh Eja në namaz,
1x حي على الفلاح ḥayya ʿala -l-falāḥ Eja në shpëtim,
2x قد قامت الصلاة qad qāmat aṣ-ṣalāh Namazi filloi,
1x الله أكبر الله أكبر allāhu ʾakbar, allāhu ʾakbar Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi,
1x لا إله إلا الله lā ʾilāha ʾillā-llāh Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut,