Hape menynë kryesore

Termi intelektual e ka prejardhjen nga latinishtja intellectualis që do të tregojë në filozofi intelektin. Sipas Aristotelit identifikoheshin si intelektuale ato virtu që bënin pjesë në shkencë, njohuri, art dhe punë mendore, që i lejonin shpirtit të arrijë të vërtetën.