Kaligrafia ose Bukurshkrimi (nga greqishtja, καλλιγραφία) është një art pamor i lidhur me shkrimin. Ka të bëjë me hartimin dhe radhitjen e shkronjave me një mjet me maje të gjerë, qoftë brushë apo diçka tjetër.