Me katabolizëm nënkuptojmë të gjitha reaksionet kimikeqelizë, të cilat shpërbëjnë materiet e përbëra në ato të thjeshta dhe lirohet energjia (reaksionet e shpërbëjes). Gjatë procesit të katabolizmit gjithmonë lirohet energjia.

Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.

Shih edhe Redakto