Reaksioni kimik është bashkëveprim midis dy apo më shumë lëndëve gjatë shndërrimeve kimike.

Reaksion kimik

Komponentët e reaksioneve kimikeRedakto

Reaksionet kimike paraqiten me anë të barazimeve kimike. Barazimet kimike përbëhen prej anës së majtë dhe anës së djathtë të barazimit.

A + B = AB

Në anën e majtë të barazimit shënohen elementët (A dhe B), ndërsa në anën e djathtë produkti (AB). Reaksion kimik kemi kur substanca ndryshon krejtësisht dhe fitohet substance e re. Shenjat e reaksionit kimik janë : 1. Formimi i gazit 2. Formimi i Fundërrinës 3. Ndryshimi i ngjyrës 4. Ndryshimi i temperaturës

Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit janë:

  • rritja e temperaturës
  • rritja e shtypjes
  • rritja e siperfaqes kufitare
  • rritja e katalizatorit

Ndarja e reaksioneveRedakto

Barazimet kimike në përgjithësi ndahen në barazime të kthyeshme (Reverzibile  ) dhe të pakëthyeshme (Ireverzibile →). Numri i reaksioneve kimike është mjaft i madh prandaj dhe ndarja ose klasifikimi i tyre është i domosdoshëm në bazë të vetive, energjisë kimike që lirohet etj.

N2 + 3 H2 → 2 NH3
2 H2O → 2 H2 + O2
2 Na + 2 HCl → 2 NaCl + H2(g)

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Reaksionet kimike ndahen ne Rrektable (fillestare) dhe produkt ( perfundimtare)

ReferimetRedakto


  Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.