Kodet-IATA për shoqata fluturimesh ose (ang. IATA-Codes) lëshohen nga IATA në bazë të rezolutës 762 dhe përbëhen nga një kombinacion prej 2 shkronjash dhe/ose numrash. Ato gjejnë një përdorim të gjerë para së gjithash tek përgatitja e biletave të fluturimit, në sistemet e informacionit mbi pasagjerët, etj.

ARedakto

BRedakto

CRedakto

DRedakto

ERedakto

FRedakto

GRedakto

HRedakto

IRedakto

JRedakto

KRedakto

LRedakto

MRedakto

NRedakto

ORedakto

PRedakto

QRedakto

RRedakto

SRedakto

TRedakto

URedakto

VRedakto

WRedakto

XRedakto

YRedakto

ZRedakto

1Redakto

2Redakto

3Redakto

4Redakto

5Redakto

6Redakto

7Redakto

8Redakto

9Redakto

Indeks alfabetik: Për lista në gjuhën angleze, gjermane, italiane, etj.

Lart - # - 0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Shiko edhe

Shiko edheRedakto