Komuna është një njësi vendore administrative italiane.

Kurorë për titullin e Komunës.

Rendësia dhe funksionimi Redakto

Komuna ofron shumë prej funksioneve themelore civile: regjistri i lindjeve dhe vdekjeve, regjistrin e veprave, dhe kontraktimet për rrugët lokale dhe punëve publike.

Ajo drejtohet nga një kryetar bashkie (Sindaco) i ndihmuar nga nga këshilli i komunës (Consiglio comunale) një organ ligjbërës dhe nga këshilli bashkiak (Giunta Comunale) një organ kryerëse.