Kosova në kontekst historik libër me autor Jakup Krasniqi. Botuar në Prishtinë nga Ndërmarrja Botuese "Gjon Buzuku", në vitin 2010. Libri ka 208 faqe. ISBN 9951081150