Kozmopolitanizmi është ideologji që deklaron se i gjithë njerëzimi i takon një komuniteti të vetëm, mundësisht duke u bazuar në vlerat morale të përbashkëta. Kozmopolitanizmi është në kontrast me teoritë komunitare, në veçanti me ideologjitë e patriotizmit dhe nacionalizmit. Kozmopolitanizmi mund të imponojë lloje të qeverive globale apo ajo mund vetëm t'i referohet marrëdhënieve morale, ekonomike dhe/apo politike midis shteteve apo individëve me kombësi të ndryshme.

Shiko edhe Redakto